Czy cel uświęca środki ?


Bardzo często podczas moich czytelniczych podróży  pojawia się pytanie: Czy cel uświęca środki? Continue reading „Czy cel uświęca środki ?”

Reklamy